Partsrådets aktuella arbetsområden

Nyhetsbrev

Prenumerera på Partsrådets nyhetsbrev:

Ange en riktig e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Parter i samverkan

 

 

Besök Verksam samverkan

Verksam Samverkan är ett material som Partsrådet tagit fram för att stimulera och inspirera till diskussioner om lokal samverkan på statliga arbetsplatser.

­

Besök BESTA-vägen

Partsrådets metodstöd för analys av löner kan användas av lokala parter i arbetet med att analysera om det föreligger osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.­­­

­ ­ ­ ­

 ­

­Besök hotpajobbet.se

Här finns råd och tips om hur du kan hantera o­ch motverka otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld och korruption som är riktat mot anställda eller mot myndigheten.­